محصولات فرهنگ بهتر

محصولات فرهنگ بهتر

فروشگاه اینترنتی محصولات فرهنگی تربیتی مجموعه فرهنگ بهتر؛ ذکری، رایت، ای‌هدی، مسجدنما، تدبر، کتاب بهتر و...

درباره ما
 

فروشگاه اینترنتی محصولات فرهنگی تربیتی مجموعه فرهنگ بهتر
مجموعه فرهنگ بهتر شامل کارگروه‌ها و گروه‌های زیر است:

گروه مطالعاتی ذکری
گروه آموزش مجازی ای‌هدی
گروه طراحی رایت‌گرافیک

کارگروه کتاب خدا (تدبر در قرآن، جامعه مجازی قرآن کریم، سایت تدبر tadabbor.org)
کارگروه ولی خدا (سیره انبیا و معصومین)
کارگروه حکم خدا (احکام)
کارگروه خانواده بهتر (پویش بخشیدم، دوره‌ها و انجمن مدرسان خانواده بهتر، تو خانواده ما)
کارگروه مدرسه بهتر (مدرسه‌نما)
کارگروه مسجد بهتر (مسجدنما، مسجدنوا، مسجد باس)
کارگروه هیئت بهتر (هیئت باس)
کارگروه ایده بهتر
کارگروه نت بهتر
کارگروه فیلم بهتر
کارگروه بازی بهتر
کارگروه کتاب بهتر
کارگروه طب بهتر (دوره طب و تغذیه)
کارگروه اقتصاد بهتر (دوره‌های اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی)
کارگروه سیاست بهتر (سایت انتخاب بهتر)

 

نشانی: فرهنگ بهتر؛ تقاطع بزرگراه شهید باقری و رسالت- مجتمع شهید اسداللهی، طبقه پنجم

فرهنگ بهتر؛ تقاطع بزرگراه شهید باقری و رسالت- مجتمع شهید اسداللهی، طبقه پنجم

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما